Toelichting

De datum van uitschrijving is de datum van ontvangst van uw aangifte van vertrek . U kunt maximaal 5 dagen voor datum van uw vertrek aangifte doen (wet BRP art. 2.43 lid 1 en 2.21 lid 3).

Voorbeeld:
U wilt u met de datum 1-2-2022 uitschrijven dan kunt u pas op 1-2-2022 aangifte doen. Als u eerder aangifte doet (bijvoorbeeld op 31-1-2022) dan is dit de datum van uitschrijving.

Inleiding

Met deze aangifte kunt u uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.

Starten